TRUNG TÂM KIỂM SOÁT INBIO460 PACKAGE B

Giá: Liên hệ

  • Điều khiển 4 cửa, Four-door Two-way Controller
  • CPU: 32bit MIPS CPU
  • Flash Memory: 256M bits
  • User: 30, 000
0973353979