1. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ MẮT THẦN

STTTÊN PHẦN MỀMLINK TẢI
01PARKINGMT 5.0Tải Ngay
02PARKINGMT 6.0Tải Ngay
03PARKINGMT 8.0Tải Ngay
04

2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE

STTTÊN PHẦN MỀMLINK TẢI
01MT5Tải Ngay
02

3. DATABASE

STTTÊN FILELINK TẢI
01MT5.bakTải Ngay
03


4. ĐẦU ĐỌC THẺ

STTTÊN FILELINK TẢI
01Dầu đọc thẻ tầm gần Pegasus.rarTải Ngay
02Setup_DauDocTheMT_Proximity_Ra_Vao_chuan.rarTải Ngay
03

5. SOFT

STTTÊN FILELINK TẢI
01Klcodec395f.exeTải Ngay
02SADPTool_V3.0.0.10.exeTải Ngay
03Winrar-x64-602.exeTải Ngay
04Vcredist_x86Tải Ngay
05COMTest.rarTải Ngay
06SQLServer2008R2EnterpriseTải ngay

5. HỖ TRỢ TỪ XA

STTTÊN PHẦN MỀMLINK TẢI
01Hỗ trợ từ xa AnydeskTải Ngay
02Hỗ trợ từ xa UntraviewTải ngay
03Hỗ trợ từ xa TeamViewTải Ngay
05

6. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

STTTÊN FILELINK TẢI
01Hướng dẫn sử dụng dành cho bảo vệTải Ngay
02Hướng dẫn sử dụng dành cho ban quản lýTải Ngay
03Hướng dẫn sử dụng dành cho nhân viên phát hành thẻTải Ngay

7. BIÊN BẢN MẮT THẦN SÀI GÒN

STTTÊN FILELINK TẢI
01BIÊN BẢN GIAO NHẬNTải Ngay
02BIÊN BẢN BẢO TRÌTải Ngay
03BIÊN BẢN SỬ LÝ SỰ CỐTải Ngay