TRUNG TÂM KIỂM SOÁT C3-200 PACKAGE B

Giá: Liên hệ

  • Điều khiển 2 cửa (2 làn) Two-door Two-way Controller
  • CPU: 32bit MIPS CPU
  • RAM: 32M bits
  • User: 30, 000
0973353979