THẺ MIFARE UHF DUAL

Giá: Liên hệ

  • Dùng kiểm soát xe ra vào
  • Chuẩn CR80
  • Thẻ Tần Số Kép: 13.56Mhz + 915Mhz
  • Size: 86x54x0.88mm
0973353979